امکانات کلیدی

چرا نجات جزء بهترین ها در
گروه کاری خود است

حسابداری

پایگاه متمرکز اسناد مالی صادر شده از تمام زیر سیستم ها ، با امکان پالایش و کنترل و استخراج انواع گزارش ها برای تصمیم گیری های درون سازمانی و ارائه به ارگان های نظارتی

اموال

ثبت و نگهداری دارایی های ثابت ، محاسبه استهلاک ، ثبت عملیات جابجایی ، انتقال ، فروش ، اهدا ، امحا ، تجدید ارزیابی ، کاهش/افزایش ارزش دارایی و تولید اسناد مالی مرتبط

انبار

ثبت و پیگیری گردش درخواست کالا و خدمات در کنار کنترل کامل ورود و خروج کالا به انبارها ، امور کارپردازی و فاکتورها و شرکت ها ، به همراه انواع گزارش گیری ، عملیات انبارگردانی و صدور خودکار اسناد مالی

بودجه

ثبت و نگهداری لایحه ، اعتبار مصوب ، اعتبارات ابلاغی ، تخصیص و به طور کلی مبادلات بین دولت و دستگاه و ثبت تفاهم نامه و تخصیص و درخواست وجوه و به طور کلی مبادلات با واحدهای مرتبط ، امکان توزیع اعتبار به نسبت فاکتورهای تعیین شده

خصوصیات نرم افزار

حسابداری

پایگاه متمرکز اسناد مالی صادر شده از تمام زیر سیستم ها

 • پالایش
 • کنترل
 • استخراج
 • انواع گزارش ها برای تصمیم گیری های درون سازمانی و ارائه به ارگان های نظارتی
خصوصیت نرم افراز

اموال

ثبت و نگهداری دارایی های ثابت ، محاسبه استهلاک ، ثبت عملیات جابجایی

 • انتقال و فروش
 • اهدا و امحا
 • تجدید ارزیابی
 • کاهش/افزایش ارزش دارایی و تولید اسناد مالی مرتبط
 • ثبت هزینه های مترتب بر تعمیر و نگهداری اموال
خصوصیات نرم افزار

انبار

ثبت و پیگیری گردش درخواست کالا

 • کنترل کامل ورود و خروج کالا به انبار ها
 • امور کارپردازی
 • انواع گزارش گیری
 • عملیات انبارگردانی و صدور خودکار اسناد مالی
خصوصیت نرم افراز

بودجه

ثبت و نگهداری لایحه ، اعتبار مصوب ، اعتبارات ابلاغی

 • تخصیص و به طور کلی مبادلات کلی بین دولت و دستگاه
 • ثبت تفاهم نامه
 • درخواست وجوه و به طور کلی مبادلات با واحدهای مرتبط
 • امکان توزیع اعتبار به نسبت فاکتورهای تعیین شده
3
تعداد افراد آنلاین
22
تعداد زیرسیستم ها

نرم افزار اندروید

نرم افزار را دانلود کنید
و از امکانات نرم افزار در گوشی خود استفاده کنید