نرم افزار جامع اداری مالی تعهدی نجات

به سامانه نجات خوش آمدید

 اخبار سایت

تاریخ : 1399/12/01

سامانه نجات در بیمارستان قلب تهران استقرار یافت

تاریخ : 1399/11/07

امکان تولید سند خودکارزیر سیستم قراردادها، شامل سه سند : کنترل قرارداد، شناسایی هزینه و پرداخت قرارداد در سامانه فراهم شده است . واحدهایی که از سیستم پژوهشیار استفاده می کنند، امکان برقراری ارتباط با آن سیستم از طریق سامانه نجات به منظور ثبت اتوماتیک قراردادهای پژوهشی و تولید سند خودکار، فراهم می باشد

تاریخ : 1399/11/01

فرآیند قبوض انرژی و انشعابات در سیستم تکمیل شده است و شامل مراحل زیر است : دریافت خودکار قبوض از شرکت های انرژی و شرکت مخابرات ، صدور درخواست وجه توسط کارپرداز برای قبوض انتخاب شده در یک بازه زمانی ، تامین اعتبار توسط واحد اعتبارات و صدور چک در وجه کارپرداز جهت پرداخت قبوض

تاریخ : 1399/09/25

امکان ثبت خودکار اسناد مالی زیر سیستم اموال برای تمام درخواست ها شامل درخواست انتقال ، درخواست تغییر وضعیت ،درخواست تجدید ارزیالی فراهم می باشد . به این ترتیب صدور سند دستی در زیر سیستم اموال توجیه ندارد و تمام اسناد می بایست از طریق نرم افزار صادر گردد

تاریخ : 1399/09/10

سامانه نجات در موسسه ملی تحقیقات سلامت استقرار یافت

تاریخ : 1399/09/01

سامانه نجات در مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی استقرار یافت

درباره نجات

سامانه نرم افزاری نجات، در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، از سال1387در راستای سیاست حرکت به سمت اجرای حسابداری تعهدی، عملیاتی شده و پیوسته همراه با تغییرات تکنولوژی دنیای نرم افزار و تغییرات دستورالعمل های مالی، توسعه یافته و به روزرسانی شده است. اهداف کلی سامانه و راهی که طی کرده است :

  • • استقرار زیر سیستم های مالی و اداری شامل بودجه ، درآمد ، اعتبارات ، حسابداری ، دریافت پرداخت ، انبارتدارکات ، دارایی ثابت(اموال) ، منابع انسانی ، حقوق دستمزد ، قرارداد ، تضمینات ، مناقصات و نقلیه
  • • امکان مشاهده انواع گزارش ها و داشبوردهای مدیریتی
  • • تبادل اطلاعات با سایر سیستم های نرم افزاری در حال استفاده در دانشگاه
  • • نگاه سازمانی و یکپارچه به مجموعه زیر سیستم ها به منظور آماده سازی بسترهای لازم جهت حرکت به سوی سیستم بهای تمام شده و بودجه ریزی عملیاتی و مدیریت بر اساس عملکرد
  • • به روز رسانی نرم افزار متناسب با تکنولوژی های نوین دنیای نرم افزار
  • • اصلاح فرآیندها متناسب با متدهای نوین مالی

 

تماس با ما

آدرس

تهران - بلوار کشاورز- تقاطع خیابان قدس - معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی تهران

پست الکترونیک

nejat2@tums.ac.ir

تلفن های تماس

66583324 - 66583326